KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Bilgi, modern yaşamın en değerli unsurlarından biridir. Günümüzde devlet kurumları ve özel şirketler, bireyler hakkında önemli miktarda veriyi toplamakta, saklamakta, işlemekte ve aktarmaktadır. Ancak teknolojinin ilerlemesi, bilginin paylaşımını kolaylaştırarak, kişilerin verilerinin kontrolünü kaybetmelerine ve kötüye kullanılmasına olanak tanımaktadır.

Kişisel verilerin korunması, bireylerin bilgilerinin yetkisiz kişi veya kuruluşlar tarafından kullanılmasına karşı sahip oldukları bir haktır. Ülkemizde de 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) kabulüyle yeni bir döneme adım atılmıştır. Bu kanun, vatandaşlara, gerçek ve tüzel kişiler olarak tanımlanan veri sorumlularına karşı belirli haklar tanırken, aynı zamanda veri sorumlularına bazı yükümlülükler getirmiştir. Özellikle şirketlerin bilgi teknolojileri ve insan kaynakları departmanlarını ilgilendiren bu yükümlülükler, KVKK'nın önemli bir parçasını oluşturur.

Özen & Özen Hukuk Bürosu olarak, müvekkillerimizin KVKK'ya uyum sağlamalarına yardımcı olmak amacıyla aşağıdakilerle sınırlı olmamak kaydıyla sunduğumuz bazı hizmetler şunlardır:

1)    KVKK kapsamında müvekkillerin tâbi oldukları yükümlülüklerin belirlenmesi ve analizi,

2)    Veri kayıt sistemlerinin KVKK'ya uyumlu hale getirilmesi için IT departmanları ile işbirliği yapılması ve mevcut sistemlerin revize edilmesi,

3)    Müvekkillerin KVKK'ya uygun sözleşmelerin hazırlanması veya revize edilmesi,

4)    KVKK'ya tam uyum sağlanması için Veri Sorumlusu bünyesindeki ilgili departmanlara (hukuk, İK, IT, pazarlama, halkla ilişkiler vb.) şirket içi farkındalık eğitimlerinin düzenlenmesi.

Bu alanlarda müvekkillerimize sağladığımız hizmetler, KVKK'nın gerekliliklerine tam uyum sağlamalarını ve veri koruma standartlarına uygun şekilde işlerini yürütmelerini desteklemektedir.

 

Danışmanlık Talep Et!

Bizden aşağıdaki form aracılığıyla 7/24 danışmanlık talep edebilirsiniz!

İletişim

Evliya Çelebi Mh. Koşar Sk. No:2 K:4 Dr:12 Tuzla/İSTANBUL

0216 392 94 08

0534 570 98 41